Anna Tuluston haastateltavana oli helppoa olla, sillä hänen arvostava suhtautumi…


Anna Tuluston haastateltavana oli helppoa olla, sillä hänen arvostava suhtautumisensa lastenkirjallisuuteen kohottaa koko lajin arvostusta. Juuri tällaista statuksen nostamista lasten- ja nuortenkirjallisuus mielestäni tällä hetkellä tarvitsee nyt, kun lukemisen tärkeys jo suurimmaksi osaksi ymmärretään.Timo Parvela kirjoittaa lapsille tieteisfantasiaa peloista ja toivosta.

Katso Facebook-sivulla

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top